top of page

INTEGRITET

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Finest Seasoning Vitamins Sverige AB (org.nr 559330-6250) (”Finest Seasoning”, ”oss”, ”vi”), behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster ("Tjänsterna") på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna. För vissa av våra Tjänster finns det även särskilda villkor som du måste godkänna innan användning.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Finest Seasoning behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, hantera dina beställningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Finest Seasoning får behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter 
Finest Seasoning behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. 
Finest Seasoning kan samla in Personuppgifter direkt från dig då du använder Tjänsterna (t.ex. Beställer matvaror). Vi kan även mottaga och överföra Personuppgifter om dig från och till samarbetspartners. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter om dig. Några av dessa omfattar cookies, web beacons, kundundersökningar och kundservice. Beroende på vilken Tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera. Finest Seasoning använder Googles tjänster för analys och spårning. Läs mer i Googles policy för integritet och användarvillkor. 

Finest Seasoning kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de specifika Tjänster du använder. När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

Dina rättigheter 
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Du har också rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. När som helst kan du be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Personuppgiftsansvarig 
Finest Seasoning Sverige Vitamins AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

www.finestseasoning.se / Finest Seasoning Vitamins Sverige AB 
Kratsbodavägen 26
16865 Bromma
kontakt@finestseasoning.se
Org.nummer: 559330-6250

bottom of page